This is an example of a HTML caption with a link.
:::

恭喜 參加「臺南市112學年度學生美術比賽」獲獎同學

繪畫 低年級組   佳作

二辛        陳語嫻            作品:  地底下的世界

繪畫 高年級組   佳作

六己        陳盈嘉               作品:傳統豬肉舖

五丁     蘇瑩如                作品:傳統與潮流的全美戲院--發現手繪看板大師

 

恭喜以上獲獎同學

 

學務處 生教組 於 2023-10-19 發布,共有 233 人次閱讀
:::

登革熱防疫專區

閱讀專區

學生專區

站內搜尋